Màng Co

Màng co

Màng PE được dùng để quấn pallet hàng hoá, hoặc các sản phẩm, kiện hàng
Màng Co

Màng PE

Có tác dụng bảo vệ sản phẩm, đảm bảo hàng hoá còn nguyên kiện, chống bụi bẩn, nước...